Bieżąca obsługa prawna

Bieżąca obsługa prawna firm

Paweł Kisiel
radca prawny / doradca restrukturyzacyjny
Każdy przedsiębiorca,  spotyka  się na różnych etapach prowadzenia działalności z problemami prawnymi, które ciężko jest rozwiązać, bez odpowiedniego zaplecza.  PGDR oferuje kompleksową oraz efektywną obsługę prawną na najwyższym poziomie, zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw, bez znaczenia na formę prawną prowadzonej działalności.  W ramach bieżącej obsługi prawnej oferujemy:
  • udzielanie porad prawnych, konsultacji przez doświadczonych radców prawnych, adwokatów oraz doradców restrukturyzacyjnych,
  • możliwość ustalenia stałej współpracy prawnej,
  • sporządzanie pism procesowych, umów oraz dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw,
  • reprezentowanie klienta w spotkaniach biznesowych, przed sądami, organami administracji oraz organami egzekucyjnymi,
  • opiniowanie dokumentów,
  • oferujemy kontakt zdalny, jak i w siedzibie kancelarii.
Zapraszamy do współpracy.