Działania Polskiej Grupy Doradczo-Restrukturyzacyjnej w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

PGDR aktywnie wsFestiwal 3 Kotwicepiera instytucje walczące z biedą i wykluczeniem społecznym.

Jedną z takich instytucji jest Fundacja 3 Kotwice, która powołana została, aby nieść pomoc osobom ubogim, bezdomnym i wykluczonym społecznie. Często przyczyną nieszczęść podopiecznych fundacji jest niepełnosprawność, zaburzenia na tle psychicznym, problemy z asymilacją oraz konflikty z prawem.

Do tej pory instytucja 3 Kotwice z powodzeniem wspierała finansowo podopiecznych z Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta, poprzez łączenie pomocy z zabawą pod nazwą projektu “Festiwal 3 Kotwice – Muzyka Nadzieja Przyszłość”, dziś wspólnie zdecydowaliśmy podjąć kolejne kroki, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.

www.3kotwice.pl

Doświadczenia zebrane, w tej działalności, uświadomiły nam, iż częstym powodem wykluczenia społecznego oraz ekonomicznego osób bezdomnych, ubogich, i najbardziej potrzebujących pomocy jest spirala długów, w którą nie zawsze popadli z własnej winy.

 24 marca 2020 roku weszło w życie większość przepisów nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r. prawa upadłościowego. Już w ubiegłym roku szacowano, że ponad 2 mln Polaków nie mogło poradzić sobie z przeterminowanymi długami. Na skutek panującej obecnie pandemii liczba ta z pewnością drastycznie wzrośnie.

Korzystanie z pomocy prawnej wiąże się jednak z wydatkami w wysokości kilku tysięcy złotych, co dla osób wykluczonych społecznie stanowi kolejną barierę nie do przejścia na drodze do uwolnienia się od długów i rozpoczęcia nowego etapu życia z czystym kontem.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że osoby postawione w tej trudnej dla siebie sytuacji stają przed koniecznością ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia z pomocy społecznej, zamiast realizować nowe cele zawodowe bez zbędnego obciążania budżetu państwa. Powrót upadłego do życia zawodowego oraz zwalczanie wykluczenia ekonomicznego, powoduje zmniejszenie kosztów socjalnych, a tym samym zmniejszenie wskaźników ubóstwa społecznego.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że wiele działań aktywizacyjnych, polegających na prowadzeniu różnego rodzaju warsztatów i szkoleń kierowanych do osób wykluczonych społecznie – długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych oraz osób osadzonych w zakładach penitencjarnych jest bezskuteczna. Często powodem wykluczenia tych osób z życia zawodowego nie jest złe definiowanie ich umiejętności zawodowych, a brak sensu ekonomicznego podjęcia zatrudnienia.

Brak sensu ekonomicznego, wśród w/w grup spowodowany jest faktem, iż większość ich dochodów jest przeznaczana na spłaty komornicze i inne zobowiązania, których wartość przewyższa możliwości ich spłaty w perspektywie kilku lat.

Wobec powyższego Polska Grupa Doradczo-Restrukturyzacyjna regularnie przekazuje własne środki w celu oddłużenia osób, które bez wsparcia PGDR nie mogłyby takiego oddłużenia uzyskać.

Polska Grupa Doradczo-Restrukturyzacujna wraz z Fundacją 3 Kotwice, również aktywnie uczestniczy w procesach mających na celu znalezienie źródeł finansowania procesów oddłużeniowych dla mieszkańców z całego kraju.

JEŚLI MASZ PYTANIE ZADZWOŃ DO NAS   tel. 505 05 08 08
about gap

Projekt „Zakotwiczeni w długach”
Odc. 1

“Zakotwiczeni w długach” – pomoc prawna i pomoc w oddłużaniu osobom schorowanym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku