87

Otwartych
restrukturyzacji

141

Przeprowadzonych
oddłużeń

97

Pozyskanych
dofinansowań