Restrukturyzacja

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zachwiana płynność finansowa powoduje brak możliwości dalszego, sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a w efekcie osłabienie marki, działania windykacyjne i utrata klientów.

Opracowujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania dla biznesu w
kryzysie, poprzez dobór odpowiednich narzędzi pozwalających na
przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji.

Ponosimy odpowiedzialność za rzetelną realizację programów naprawczych i sprawne przeprowadzenie firmy przez procedury sądowe.

Paweł Kisiel
radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Opracowujemy programy działań naprawczych będących podstawą planowanych zmian i odniesieniem do zawarcia porozumienia z wierzycielami. Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bieorą pełną odpowiedzialność za realizację planu, pełniąc funkcję zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Prowadzimy negocjacje i mediacje z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych oraz pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań. Negocjujemy umowy, pozwalające na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia.

Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni mogą być wyznaczani przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu. Praktyka oraz dobra reputacja naszych doradców umożliwia uzyskanie zgody sądu restrukturyzacyjnego, uzależnionej od poparcia co najmniej 30% wierzycieli.

W naszej grupie możemy liczyć na wykwalifikowaną kadrą menedżerską. Wprowadzając menedżera tymczasowego realizujemy zaplanowane działania naprawcze w warunkach kryzysowych.

Identyfikujemy przyczyny kryzysu pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz firmy. Analizujemy efektywność działalności operacyjnej, zdolność zarządczą, strategię rozwoju, wykorzystywane technologie oraz politykę kosztową i cenową.

Wykorzystujemy wewnętrzne źródła finansowe w firmie. Wiemy jak pozyskiwać zewnętrznych inwestorów – instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, inwestorów branżowych.

Implementujemy standardy PR w sytuacji kryzysowej – szkolimy pracowników bezpośredniego kontaktu, realizujemy kampanie kryzysowe, w tym odbudowy marki firmy. Opracowujemy standardy komunikacji wewnętrznej – redagujemy materiały informacyjne, motywujemy pracowników, wspieramy kadrę zarządzającą w zakresie wystąpień publicznych. Obsługujemy złożone procesy komunikacji z wierzycielami.