Restrukturyzacja

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – klucz do zabezpieczenia przyszłości Twojej firmy.

W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesowym restrukturyzacja przedsiębiorstw staje się coraz częściej nie tylko opcją, ale koniecznością dla wielu firm dążących do utrzymania lub zwiększenia swojej konkurencyjności. Proces ten może obejmować szeroki zakres działań, od zmian w strukturze organizacyjnej po poprawę płynności finansowej. W PGDR rozumiemy, jak złożony i wyzwaniem może być ten proces, dlatego oferujemy wsparcie na każdym kroku, pomagając firmom przetrwać trudne czasy i wyjść na prostą.

Dlaczego restrukturyzacja przedsiębiorstw jest tak ważna?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw stanowi kluczowy element w strategii długoterminowego zarządzania firmą, pozwalając na adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, technologicznych oraz społeczno-gospodarczych. To proces, który umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko przetrwanie w trudnych czasach, ale również osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej przez:

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – poprzez optymalizację procesów wewnętrznych i zasobów, co przekłada się na lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego i materialnego.
 • Poprawę płynności finansowej – przez restrukturyzację zadłużenia i lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym, co zapewnia firmie stabilność finansową.
 • Dostosowanie do zmian rynkowych – umożliwia szybką reakcję na nowe wyzwania i szanse, w tym wejście na nowe rynki lub zastosowanie innowacyjnych technologii.
 • Ochronę marki i reputacji – poprzez unikanie negatywnych konsekwencji finansowych i prawnych, co jest szczególnie ważne w erze mediów społecznościowych i szybkiego przepływu informacji.

Restrukturyzacja to nie tylko reakcja na kryzys, ale także proaktywne narzędzie zarządzania, które pozwala firmie na ciągły rozwój i utrzymanie pozycji lidera w swojej branży.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa

Jednym z kluczowych aspektów, na który skupiamy się podczas procesu restrukturyzacji, jest płynność finansowa przedsiębiorstwa. Odpowiednie zarządzanie zobowiązaniami, optymalizacja procesów płatniczych oraz efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych to fundamenty, które pozwalają firmie nie tylko przetrwać, ale i rozwijać się pomimo trudności.

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – różnice

Chociaż terminy  „restrukturyzacja” i ,,upadłość przedsiębiorstw” są czasami używane zamiennie, odnoszą się do różnych procesów prawnych i biznesowych:

 • Restrukturyzacja to proces planowanej zmiany w strukturze organizacyjnej, finansowej lub operacyjnej firmy w celu poprawy jej efektywności, rentowności i konkurencyjności. Nie musi oznaczać problemów finansowych firmy; często jest stosowana jako strategiczne narzędzie do optymalizacji działania przedsiębiorstwa.
 • Upadłość przedsiębiorstw jest formalnym procesem prawnym, który jest inicjowany, gdy firma nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Proces ten może zakończyć się likwidacją majątku firmy w celu spłaty długów lub, w niektórych przypadkach, może prowadzić do restrukturyzacji zadłużenia i działalności w ramach ochrony prawnej, aby umożliwić firmie kontynuowanie działalności.

Dlaczego warto wybrać usługi PGDR?

 • Doświadczenie – Nasi eksperci mają bogate doświadczenie w pracy z firmami z różnych sektorów, co pozwala na głębokie zrozumienie specyficznych wyzwań branżowych i dostosowanie strategii restrukturyzacyjnej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 • Kompleksowe wsparcie – PGDR oferuje pełen zakres usług, od analizy sytuacji finansowej, przez opracowanie i realizację planu restrukturyzacji, aż po doradztwo prawne i wsparcie w negocjacjach z wierzycielami. Nasze kompleksowe podejście zapewnia, że wszystkie aspekty procesu są właściwie zarządzane, minimalizując stres i niepewność związane z restrukturyzacją.
 • Spersonalizowane rozwiązania – W PGDR zdajemy sobie sprawę, że każda firma jest unikatowa. Dlatego oferujemy spersonalizowane rozwiązania, które dokładnie odpowiadają potrzebom i celom naszych klientów, zamiast stosowania „jednego uniwersalnego podejścia”.
 • Orientacja na wyniki – Naszym głównym celem jest zapewnienie, że restrukturyzacja przyniesie trwałe i pozytywne efekty dla firmy. Skupiamy się na osiąganiu konkretnych, mierzalnych wyników, które przyczynią się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa i jego długoterminowego sukcesu.
 • Etyka i transparentność – Działamy z najwyższymi standardami etycznymi i profesjonalizmem, zapewniając pełną przejrzystość procesów i decyzji. Nasze działania są zawsze prowadzone z uwzględnieniem najlepszego interesu naszych klientów.

Restrukturyzacja firmy – działaj skutecznie razem z PGDR.

Czy Twoje przedsiębiorstwo zmaga się z problemami finansowymi? A może szukasz sposobu na optymalizację operacji i zwiększenie konkurencyjności na rynku? Niezależnie od sytuacji, eksperci z PGDR są gotowi, aby wspomóc Twoją firmę na każdym etapie procesu restrukturyzacji. Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby rozpocząć proces zmian, które przyczynią się do zabezpieczenia i rozwoju przyszłości Twojego przedsiębiorstwa.

Nie pozwól, aby Twoja firma stała się kolejną ofiarą nieprzewidzianych okoliczności. Wyprzedź kryzys i zadbaj o stabilność oraz rozwój swojego biznesu z PGDR.

       Paweł Kisiel
       radca prawny / doradca                           restrukturyzacyjny

Opracowujemy programy działań naprawczych będących podstawą planowanych zmian i odniesieniem do zawarcia porozumienia z wierzycielami. Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bieorą pełną odpowiedzialność za realizację planu, pełniąc funkcję zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Prowadzimy negocjacje i mediacje z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych oraz pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań. Negocjujemy umowy, pozwalające na zawieszenie wymagalności roszczeń, zaniechanie windykacji i rozpoczęcie rozmów o restrukturyzacji zadłużenia.

Nasi licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni mogą być wyznaczani przez zarządy zagrożonych firm do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych pod nadzorem sądu. Praktyka oraz dobra reputacja naszych doradców umożliwia uzyskanie zgody sądu restrukturyzacyjnego, uzależnionej od poparcia co najmniej 30% wierzycieli.

W naszej grupie możemy liczyć na wykwalifikowaną kadrą menedżerską. Wprowadzając menedżera tymczasowego realizujemy zaplanowane działania naprawcze w warunkach kryzysowych.

Identyfikujemy przyczyny kryzysu pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz firmy. Analizujemy efektywność działalności operacyjnej, zdolność zarządczą, strategię rozwoju, wykorzystywane technologie oraz politykę kosztową i cenową.

Wykorzystujemy wewnętrzne źródła finansowe w firmie. Wiemy jak pozyskiwać zewnętrznych inwestorów – instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, inwestorów branżowych.

Implementujemy standardy PR w sytuacji kryzysowej – szkolimy pracowników bezpośredniego kontaktu, realizujemy kampanie kryzysowe, w tym odbudowy marki firmy. Opracowujemy standardy komunikacji wewnętrznej – redagujemy materiały informacyjne, motywujemy pracowników, wspieramy kadrę zarządzającą w zakresie wystąpień publicznych. Obsługujemy złożone procesy komunikacji z wierzycielami.