Upadłość dla firm

Upadłość dla firm

Obowiązek i termin złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Podstawa prawna – Zgodnie z art. 21 Pr. upadłościowe:

“Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.”

Zachowanie przedmiotowego terminu jest niezwykle istotne, gdyż w przeciwnym razie ma zastosowanie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych:

Art. 299 Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Daniel Kubas
Prawnik

1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zagrożenia niewypłacalnością, warto w pierwszej kolejności  spróbować restrukturyzacji firmy. 

Więcej informacji na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdą Państwo w zakładce:  Restrukturyzacja.

Jednak jeśli firma jest niewypłacalna, pomożemy przejść przez cały proces upadłości.  Zajmujemy się upadłością małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 

Pomagamy w trakcie całego postępowania upadłościowego, w którego skład wchodzi między innymi:

  • przygotowanie strategii postępowania upadłościowego,
  • opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed wierzycielami, organami egzekucyjnymi oraz podczas spraw sądowych.

 Zaufaj naszemu doświadczonemu zespołowi i pozbądź się zadłużenia.