Kolejna firma dostała szansę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu!

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Kolejna firma dostała szansę w ramach postępowania o zatwierdzenie układu❗️
Dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo budowlano-usługowe, 🚧 👷‍♂️ specjalizujące się w elektroenergetyce, pracach ziemnych i obróbce betonu.

W ramach postępowania o zatwierdzenie układu , uprawnionych do głosowania było 1️⃣ 0️⃣ 4️⃣ wierzycieli, którzy większością 8️⃣ 7️⃣ ,8️⃣ 8️⃣ % głosów ✔️ zaakceptowali poniższe propozycje:

🔹 Grupa I – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne, spłata całej istniejącej kwoty zobowiązań w równych 60 miesięcznych ratach,

🔹Grupa II – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada pozostałe zobowiązania do kwoty 10 000,00 zł, zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 20 % kwoty należności głównej,
spłata kwoty głównej zobowiązań po umorzeniu w równych 24 miesięcznych ratach

🔹Grupa III – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada pozostałe zobowiązania od kwoty 10 000,01 zł do kwoty 50 000,00 zł, zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 20 % kwoty należności głównej,
spłata kwoty głównej zobowiązań po umorzeniu w równych 36 miesięcznych ratach,

🔹Grupa IV – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada pozostałe zobowiązania od kwoty 50 000,01 do kwoty 100 000,00 zł,
zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 15 % kwoty należności głównej,
spłata kwoty głównej zobowiązań po umorzeniu w równych 60 miesięcznych ratach,

🔹Grupa V – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada pozostałe zobowiązania powyżej 100 000,01 zł ,zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 10 % kwoty należności głównej,
spłata kwoty głównej zobowiązań po umorzeniu w równych 60 miesięcznych ratach,

🔹 Grupa VI – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada pozostałe zobowiązania, posiadający poręczenia osób trzecich,
spłata całości zobowiązań Dłużnika wraz z całością odsetek i innych kosztów poza odsetkowych,
spłata kwoty głównej oraz odsetek w równych 120 miesięcznych ratach.

ZA UKŁADEM oddało głos 8️⃣ 7️⃣ ,8️⃣ 8️⃣ % wierzycieli 🍾 🎉