Uwaga na manipulacje wierzycieli!

manipulacja wierzyciela

Uwaga na manipulacje wierzycieli❗️
Otrzymaliśmy od naszego Klienta poniższe pismo, w którym wierzyciel żąda wyjawienia majątku manipulując przepisami w taki sposób, aby celowo wzbudzić w dłużniku poczucie zagrożenia 😾.
WYJAWIENIE MAJĄTKU STOSOWANE MOŻE BYĆ JEDYNIE PRZEZ SĄD W POSTĘPOWANIU CYWILNYM.
Wykorzystane przez wierzyciela techniki manipulacji noszą znamiona szykanowania i dłużnik powinien rozważyć możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa🕵️‍♂️.

Kto może złożyć wniosek o wyjawienie majątku❓
W niektórych sytuacjach – szczegółowo uregulowanych w przepisach prawa – takie żądanie mogą wysunąć również inne podmioty, a są to:
🔹 na podstawie art. 796 § 2 KPC – sąd I instancji w sprawach, w których egzekucja może być wszczęta z urzędu;
🔹na podstawie art. 796 § 3 KPC – organ uprawniony do żądania wszczęcia egzekucji;
🔹 na podstawie art. 920 § 2 KPC – komornik w razie egzekucji alimentów oraz egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym;
🔹 na podstawie art. 71 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – administracyjny organ egzekucyjny lub wierzyciel występujący w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
🔹 na podstawie art. 7 KPC – prokurator oraz inny organ działający na takich samych zasadach jak prokurator;
🔹 na podstawie art. 8 KPC – organizacja pozarządowa, której zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to wyłącznie tych spraw, w których wymienione organizacje mogą na mocy ustawy spowodować wszczęcie;
🔹 na podstawie art. 144 ustawy Prawo upadłościowe – syndyk masy upadłości.