Kolejny sukces – ponad 150 000,00 zł długu umorzone!