Kolejny zatwierdzony układ restrukturyzacyjny!

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Kolejny zatwierdzony układ restrukturyzacyjny❗️😸
Dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonaniu instalacji elektrycznych i oświetleniowych 💡obiektów użyteczności publicznej, takich jak stadiony, hale sportowe i baseny.

W ramach postępowania o zatwierdzenie układu wierzyciele ✔️ zaakceptowali poniższe propozycje:

🔹Grupa I – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania publicznoprawne:
a) spłata całej istniejącej kwoty zobowiązań w 36 m-cy

🔹Grupa II – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania do kwoty 20 000,00 zł,
zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 50 % kwoty należności głównej,
spłata w 36 m-cy

🔹Grupa III – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania od kwoty 20 000,01 zł do kwoty 30 000,00 zł,
zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 30 % kwoty należności głównej, spłata w 36 m-cy

🔹Grupa IV – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania od kwoty 30 000,01 do kwoty 60 000,00 zł,
zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 20 % kwoty należności głównej, spłata w 36 m-cy

🔹Grupa V – wierzyciele, względem których Dłużnik posiada zobowiązania powyżej kwoty 60 000,01 zł ,
zmniejszenie wysokości zobowiązań Dłużnika poprzez umorzenie całości odsetek, innych kosztów oraz umorzenie o 40 % kwoty należności głównej, spłata w 36 m-cy